А коли добре щось умієте - того не забувайте, а чого не вмієте - того учітесь.
Володимир Мономах

Що шукаємо ?

Тлумачний словник з Технічної Експлуатації Автомобілів. Літера Ж, З


- Ж - 

Жалюзі [<фр. jalousie] решітчасті стулки перед радіатором, які повертаються, для зміни інтенсивності проходження повітряного потоку.

Жиклер [<фр. gicleur] - деталь з отвором точного розміру для дозування витрати рідини або газу. 

Жорсткість - властивість матеріала протистояти деформації. При простих деформаціях і дотриманнях закона Гука Ж. характеризується добутком модуля пружності (EG) на відповідну геометричну характеристику поперечного січення; EF - при стисненні (розтягу), де F - площа січення, EJ - при згині, де J - момент інерції поперечного січення відносно осі; GJк - при крученні, де Jк - полярний момент інерції для круглих січень.

- З -

Задачі 
~ діагностики. Технічна діагностика вирішує три типи задач. До першого типу відносяться задачі по визначенню стану, в якому є об’єкт зараз (задачі діагнозу). До другого типу відносяться задачі по передбаченню стану в якому буде об’єкт в майбутній момент часу (задачі прогнозу). До третього типу відносяться задачі по визначенню стану, в якому був об’єкт в деякий момент часу в минулому (задачі генезу). Задача технічної генетики виникає, наприклад, в зв’язку з розслідуванням аварій і їх причин, коли даний стан об’єкту відрізняється від стану, в якому він був в минулому в результаті появи першопричини, яка викликала аварію. До задач технічної прогностики відносяться, наприклад, задачі, що пов’язані з визначенням строку служби об’єкту або з визначенням періодичності ТО і ремонтів. Таким чином, стан об’єкту в теперішній момент часу є обов’язковим як для генезу, так і для прогнозу. Одна з найважливіших задач діагностики - пошук несправностей, тобто місця і можливо, причин виникнення наявних в об’єкті несправностей. Після усунення несправностей об’єкт може бути справним, роботоздатним або правильно функціонуючим. Справні і всі несправні стани об’єкту утворюють множину його технічних станів. Задачі пошуку несправностей є частинними випадками загальної діагностики технічного стану об’єкту. 
Задирка - пошкодження поверхні тертя у вигляді широких і глибоких борозен в напрямку ковзання. З. є одним із видів катастрофічного спрацювання.

Заїдання - процес появи і розвитку пошкоджень поверхні тертя внаслідок схоплювання і перенесення матеріалу. З. може закінчитися припиненням відносного руху. Спостерігається, наприклад, при відсутності мастильного матеріалу із зони контакту шарнірів, зубчастих передач і ін. 

Залишкові напруження, внутрішні напруження - напруження, які зберігаються в твердому тілі після зняття зовнішніх впливів. Виникають в тому випадку, коли останні призводять до появи в тілі пластичної деформації. З. н. можуть бути об’ємними і локальними. Часто виникають в результаті механічної обробки матеріала або дії на нього тертям. 

Засіб - прийом, спосіб дії; пристосування для здійснення якої-небудь діяльності. 

Застосовуваність засобів ТО і контрольно-діагностичного обладнання - можливість використання наявних засобів для обслуговування і ремонту нових моделей автомобілів. Цей фактор експлуатаційної технологічності має значний вплив на організацію робочого місця і зручність роботи виконавців робіт, строки і вартість ТО і ремонту. 

Збереженість (схоронність) - властивість автомобіля зберігати експлуатаційно-технічні показники протягом визначеного часу зберігання, транспортування, а потім при експлуатації. Збереженістю визначаються доцільні строки зберігання і консервації автомобілів, а також допустимі відстані (проміжки часу транспортування, після якого автомобіль залишається придатним для подальшої експлуатації без ремонту. Показником збереженості може бути середній строк збереженості. Збереженість автомобіля залежить від якості його виготовлення, інтенсивності протікання в елементах автомобіля процесів старіння, зовнішніх факторів (температури і вологості повітря, агресивності середовища, сонячної радіації і ін.). На збереженість великий вплив мають якість консервації і обслуговування автомобіля в процесі зберігання а також властивості застосовуваних експлуатаційних матеріалів. 

Змащування - дія мастильного матеріалу на поверхню тертя, в результаті чого зменшуються сила тертя і швидкість спрацювання.

Зміцнення - див. наклеп.
Зовнішнє тертя - явище опору відносному переміщенню, яке виникає між притиснутими один до одного тілами в зонах дотику поверхонь по дотичних до них.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Клаксон, Автошкола, Енциклопедія студента, 365 днів, Бібліотека